top of page
IMG_7657.JPG

Jenny Klara Danuta Vindenes født i 2005, er ei ekta strila-jente

oppvaksen på Vindenes. Ho likar sjø og kystlivet og fekk ideen

til «Strila-bamsen» då ho var 12 år og gjekk på Landro Skule på

Sotra. «Strila-bamsen» representerer strila-landet sin tradisjon

og kultur, med sauehold, småbruk og fiskeri. «Strila-hua» var

vanlig antrekk på Sotra og i Øygarden fram til nokre ti-år

tilbake, men blir i dag mest nytta på Torgdagen i Bergen.

Jenny har sjølv designa denne bamsen, og meiner at strilane

fortener sin eigen maskot å være stolt av. Prosjektet er finansiert

i sin heilheit av Jenny sine eigne sparepengar.

bottom of page