top of page
IMG_9334.jpg
bAMSEN.PNG

VINDENES

TILGJEGELIGE MODELLER

STRIL

SOTRA

ØYGARDEN 

 Kr 250 
Pr stk
sotrabamsen.jpg
vindenesbamsen.jpg
Øygarden_bamsen.jpg
strilbamsen.jpg

STRILA-BAMSEN ER NÅ I SALG

«Strila-bamsen» representerer strila-landet sin tradisjon og kultur, med sauehold, småbruk og fiskeri. «Strila-hua» var vanlig antrekk på Sotra og i Øygarden fram til nokre ti-årtilbake, men blir i dag mest nytta på Torgdagen i Bergen.

www.jennyklara.no

IMG_8818RV.jpg
bottom of page